Pravidla a podmínky

Vítej!

Tyto podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránek Leona, které se nacházejí na adrese https://leonajordanova.com.

Vstupem na tuto webovou stránku předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami. Nepokračujte v jejich používání, pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce.

Cookies

Web používá soubory cookie, které Vám pomohou personalizovat váš online zážitek. Přístupem k stránkám Leona jste souhlasili s používáním požadovaných souborů cookie.

Cookie je textový soubor, který server webové stránky umístí na váš pevný disk. Soubory cookie nelze používat ke spouštění programů ani k doručování virů do vašeho počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny vám a může je číst pouze webový server v doméně, která vám soubor cookie vydala.

Soubory cookie můžeme používat ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické nebo marketingové účely k provozování našich webových stránek. Máte možnost přijmout nebo odmítnout volitelné soubory cookie. Existují některé požadované soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Tyto soubory cookie nevyžadují váš souhlas, protože fungují vždy. Mějte prosím na paměti, že přijetím požadovaných souborů cookie přijímáte také soubory cookie třetích stran, které mohou být použity prostřednictvím služeb poskytovaných třetími stranami, pokud takové služby používáte na našich webových stránkách, například okno pro zobrazení videa poskytované třetími stranami a integrované do našeho webu.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, Leona a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví pro veškerý materiál na těchto stránkách. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete přistupovat na mé stránky pro svou osobní potřebu podléhající omezením stanoveným v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • kopírovat či znovu publikovat materiály na stránkách Leona

 • prodávat, pronajímat, nebo sub-licencovat materiály na stránkách Leona

 • reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiály na stránkách Leona

 • znovu distribuovat obsah na stránkách Leona

Toto ustanovení je platné ode dne 18/7/2023.

Odkaz na obsah stránek

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;

 • Vyhledávače;

 • Zpravodajské organizace;

Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naši webovou stránku stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky jiných uvedených společností; a

Podniky akreditované v celém systému s výjimkou oslovování neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nesmějí odkazovat na naši webovou stránku.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné webové stránky, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

 • Běžně známé spotřebitelské a/nebo obchodní informační zdroje;

 • Komunitní stránky;

 • Sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;

 • Online distributoři adresářů;

 • Internetové portály;

 • Účetní, právní a poradenské firmy; a

 • Vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz nebude působit nepříznivě pro nás nebo pro naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás z viditelnosti hypertextového odkazu kompenzuje nepřítomnost obsahu stránek; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nás informovat zasláním e-mailu Leoně. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a také adresu URL vašeho webu.

Žádné použití loga Leona nebo jiného uměleckého díla nebude povoleno bez licenční smlouvy. Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o odkaz na naši webovou stránku, musíte nás informovat zasláním e-mailu k Leoně.

Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na Vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které jsou vzneseny na vašich webových stránkách. Na žádné webové stránce by se neměly objevit žádné odkazy, které by mohly být vykládány jako urážlivé, obscénní nebo trestné nebo které jinak porušují nebo obhajují porušování práv třetích stran.

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na naše webové stránky na požádání. Vyhrazujeme si také právo tyto podmínky a zásady propojování kdykoli změnit. Nepřetržitým odkazováním na naši webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito podmínkami propojení.

Kupní podmínky

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je zasláno prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Ke vzniku kupní smlouvy nedojde v případě, kdy byla např. z důvodu administrativní či technické chyby uvedena u objednaného zboží chybná cena. V tomto případě bude na toto kupující upozorněn e-mailem. Současně objednávka není považována za závaznou, dokud ji kupující nepotvrdí s aktuální cenou. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily obchodní podmínky, kupní smlouvu nebo jinak poškodily prodávajícího.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.